Paketat e Marketingut


Oferta

5 Euro/Java

Paketa Premium 3

  1. Posti qendron i pozicionuar i treti ne faqen e pare dhe faqen e kategorise se krijuar
  2. Shperndarje ne rrjetet sociale Facebook,Instagram

Oferta

7 Euro/Java

Paketa Premium 2

  1. Posti qendron i pozicionuar i dyti ne faqen e pare dhe faqen e kategorise se krijuar
  2. Shperndarje ne rrjetet sociale Facebook,Instagram

Oferta

10 Euro/Java

Paketa Premium 1

  1. Posti qendron i pozicionuar ne krye ne faqen e pare dhe faqen e kategorise se krijuar
  2. Shperndarje ne rrjetet sociale Facebook,Instagram

Oferta

50 Euro/Java

Paketa Premium 1

  1. Pozicion banner horizontal ne faqen kryesore te web (homepage)
  2. Pozicion banner horizontal i cili vendoset ne nje kategori te caktuar